هوشمند سازی ساختمان isparo

بازدید مهندس آموئی مدیر مخابرات منطقه گیلان از اداره مخابرات شهرستان رودبار و مراکز تابعه

۱۹ دی ۱۳۹۷

     در راستای دیدارهای دوره ای مدیر مخابرات منطقه گیلان ،مهندس آموئی با حضور در اداره مخابرات شهرستان رودبار با رئیس اداره و سایر همکاران  این شهرستان ،دیدار و گفت گو نمود.
در این جلسه تخصصی که با حضور مدیر مخابرات منطقه گیلان ،رئیس اداره ،رئیس مرکز ،مسئول شبکه و مسئولین شهرستان برگزار گردید، در ابتدا جهت بررسی وضعیت میزان پیشبرد کارهای اجرایی با بررسی نقشه های شبکه کابل و شبکه آبونه ،موانع  پیشرفت کار و مشکلات موجود در مسیر توسعه و پیشبرد کارها،شناسایی و دستورات لازم جهت ادامه روند پیشرفت کار اتخاذ گردید.
مهندس آمویی ، از مراکز اداری و فنی رودبار،منجیل، لوشان،پاچنار،رستم آباد،توتکابن،دشتویل و چلکاسر بازدید بعمل آورد و
با توجه به فعال بودن 60 مشترک تلفن ثابت در روستای گنبک از توابع چلکاسر رودبار ،مقرر گردید یک دستگاه کافوی نوری با استفاده از رادیو در منطقه مذکور نصب و راه اندازی گردد، همچنین در خصوص نصب رادیو و راه اندازی کافو نوری مسکن مهر رستم آباد و دانشگاه علمی کاربردی لوشان اقدام لازم صورت گردید.

 

تاریخ ثبت ۱۹ دی ۱۳۹۷

ساعت ثبت 19:1