آموزش برنامه نویسی returntrue.io

اختلال

۱۷ بهمن ۱۳۹۷

   به اطلاع مشترکین محترم می رساند جهت عملیات کابلکشی داخل حوضچه و سدبندی جهت نشت یابی و رفع خرابی کابل شماره23 مرکز 8 رشت ، از تاریخ 97/11/16 به مدت دو روز ،ممکن است اختلالاتی برای مشترکین ثابت و adsl بوجود آید.
محدوده : کمربندی خرمشهر- ابتدای ورودی کوی امام رضا و مجتمع 240 واحدی و کوچه های منشعب

تاریخ ثبت ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

ساعت ثبت 12:2