آموزش برنامه نویسی returntrue.io

گزارش تصویری از غرفه مخابرات منطقه گیلان در نمایشگاه دستاوردهای چهل سالگی انقلاب اسلامی

۲۱ بهمن ۱۳۹۷


 مهندس آموئی مدیر مخابرات منطقه گیلان، از غرفه مخابرات و سایر غرفه های نمایشگاه دستاوردهای چهل سالگی انقلاب  بازدید بعمل آورد.

تاریخ ثبت ۲۱ بهمن ۱۳۹۷

ساعت ثبت 12:1