هوشمند سازی ساختمان isparo

ارسال نخستین محموله کمک های اهدائی و اقلام مورد نیاز استانهای سیل زده با همکاری خیرین و کارکنان مخابرات منطقه گیلان

۲۰ فروردین ۱۳۹۸

    به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان ،مهندس آموئی مدیر منطقه با اظهار تاسف نسبت به از دست دادن تعدادی از هم وطنان عزیزمان در پی سیل های روزهای اخیر و خسارات بوجود آمده ، از اقدامات و همراهی مخابرات منطقه گیلان در یاری به استان های آسیب دیده از سیل خبر داد .
مهندس آموئی اظهار داشت: نخستین محموله کمک های نقدی و غیرنقدی مخابرات منطقه گیلان به مناطق سیل زده ارسال شد و این محموله شامل : پتو ،زیرانداز، بسته لوازم بهداشتی، کمپوت ،کنسرو،مواد غذایی ،آب معدنی و ...میباشد .

تاریخ ثبت ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

ساعت ثبت 13:4