آموزش برنامه نویسی returntrue.io

اختلال

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

   به اطلاع مشترکین محترم می رساند ، جهت برگردان کافو59B-C  , 17A از تاریخ 98/02/27 به مدت 2 روز ممکن است اختلالاتی در ارتباطات مشترکین محترم بوجود آید.
محدوده برگردان : چهار راه گلسار -سرنبش نواب و کوچه های منشعب 
خیابان لاکانی -میدان دفاع مقدس و کوچه های منشعب 

تاریخ ثبت ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

ساعت ثبت 15:1