آموزش برنامه نویسی returntrue.io

اختلال

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

   به اطلاع مشترکین محترم مخابرات می رساند ،جهت بهینه سازی ارتباطات مشترکین در محدوده مجتمع فرهنگیان مرکز 4 رشت ، از تاریخ 98/02/30به مدت 48 ممکن است اختلالاتی در ارتباط مشترکین بوجود آید.
شایان ذکر است پیش شماره33 به 32 تغییر پیدا می کند.

تاریخ ثبت ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

ساعت ثبت 15:5