آموزش برنامه نویسی returntrue.io

اجرای مرحله غربالگری بسیج ملی کنترل فشار خون در مخابرات منطقه گیلان

۱۹ خرداد ۱۳۹۸

    طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در 78 پایگاه سلامت ثابت در مراکز غیردرمانی و ادارات و همچنین 78 پایگاه سلامت در شهرهای گیلان در حال اجرا می باشد.
در این طرح که با استقبال پرشور همکاران مخابرات منطقه گیلان مواجه شد، پس از اندازه گیری فشار خون افراد،پرونده الکترونیکی سلامت برای آنها در سامانه سلامت استان ایجاد می گردد که در صورت ابتلا به فشار خون،برای درمان به مراکز تخصصی درمان ارجاع داده خواهد شد.

تاریخ ثبت ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

ساعت ثبت 14:0