هوشمند سازی ساختمان isparo

اجرای مرحله غربالگری بسیج ملی کنترل فشار خون در مخابرات منطقه گیلان

۱۹ خرداد ۱۳۹۸

    طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در 78 پایگاه سلامت ثابت در مراکز غیردرمانی و ادارات و همچنین 78 پایگاه سلامت در شهرهای گیلان در حال اجرا می باشد.
در این طرح که با استقبال پرشور همکاران مخابرات منطقه گیلان مواجه شد، پس از اندازه گیری فشار خون افراد،پرونده الکترونیکی سلامت برای آنها در سامانه سلامت استان ایجاد می گردد که در صورت ابتلا به فشار خون،برای درمان به مراکز تخصصی درمان ارجاع داده خواهد شد.

تاریخ ثبت ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

ساعت ثبت 14:0