آموزش برنامه نویسی returntrue.io

بازدید مهندس آموئی از مرکز تماس و پاسخگویی سامانه 2020

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

    در راستای دستور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر سامانه های پاسخگوئی ،مهندس آموئی مدیر مخابرات منطقه گیلان به اتفاق معاونت تجاری با حضور در مرکز تماس  و پاسخگویی 2020، ضمن گفت و گو با مشتریان ،شرایط پاسخگوئی و میزان رضایت مردم را بررسی نمود.
مدیر مخابرات منطقه گیلان در خصوص تسریع پرداخت حقوق پرسنل 2020 و ایجاد امکانات رفاهی برای آنان، با همکاران شاغل در این مرکز به گفت و گو پرداخت.
 

تاریخ ثبت ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ساعت ثبت 12:0