آموزش برنامه نویسی returntrue.io

برگزاری مراسم معارفه معاونت های شبکه و تجاری در مخابرات منطقه گیلان

۱۲ تیر ۱۳۹۸

    مراسم معارفه معاونت های شبکه و تجاری ،صبح امروز در سالن ویدئو کنفرانس مخابرات منطقه گیلان برگزار گردید.
در این مراسم که جمعی از مدیران و روسای حوزه های تجاری و شبکه حضور داشتند،مهندس علیرضا پارسائی به عنوان جانشین معاونت تجاری و مهندس هادی حیدری به عنوان سرپرست معاونت شبکه منصوب شدند.
مهندس آموئی مدیر مخابرات منطقه گیلان با اشاره به سیاست های شرکت مخابرات ایران مبنی بر تغییرات مدیران 4 ساله اظهار داشت:مدیرانی که بالای 4 سال سمت داشته اند مورد ارزیابی قرار می گیرند .این سیاست گذاری دارای بار مثبت و منفی است ،بار منفی این است که پس از 4 سال زمان شکوفایی یک مدیر، کسب و انتقال تجربه است و بار مثبت هم این است که هر تغییر و تحولی مایه خیر و برکت است .
مدیر مخابرات منطقه گیلان اظهار داشت:مهندس پارسائی مدت زیادی عهده دار مسئولیت های حوزه شبکه بودند و من بابت تلاش های ایشان در مجموعه شبکه سپاسگزارم و از ایشان تقاضا نمودیم که مسئولیت حوزه تجاری را بپذیرند.
مدیر مخابرات منطقه گیلان خطاب به سرپرست جدید معاونت شبکه گفت:ما مشکلات بسیاری در زمینه سرقت کابل ها داریم و در این وادی تحت فشار هستیم . امکانات ما کافوهای نوری هستند که نگهداری از آنها باید ساماندهی شود ،امکانات ما امکانات پایدار نیست و انتظار داریم که مهندس حیدری هم بحث نگهداری و هم بحث توسعه را جدی بگیرند.

تاریخ ثبت ۱۲ تیر ۱۳۹۸

ساعت ثبت 12:2