آموزش برنامه نویسی returntrue.io

اختلال

۱۵ تیر ۱۳۹۸

    به اطلاع مشترکین محترم می رساند جهت بهینه سازی ارتباط مشترکین ساختمان توسکا واقع در محدوده مرکز2 رشت ،از تاریخ 98/04/16 به مدت48 ساعت ممکن است اختلالاتی در ارتباط مشترکین محترم بوجود آید.
شایان ذکر است که پیش شماره 33 به 32 تغییر می یابد.

تاریخ ثبت ۱۵ تیر ۱۳۹۸

ساعت ثبت 06:5