آموزش برنامه نویسی returntrue.io

برگزاری جلسه شورای مدیران ICT

۱۹ تیر ۱۳۹۸

    جلسه شورای مدیران ICT استان با حضور مهندس فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،مهندس توکلی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات،مهندس آموئی مدیر مخابرات منطقه گیلان و جمعی از مدیران ICT استان ،در اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار گردید.

تاریخ ثبت ۱۹ تیر ۱۳۹۸

ساعت ثبت 10:0