آموزش برنامه نویسی returntrue.io

اختلال

۱۳ شهریور ۱۳۹۸

   به اطلاع مشترکین محترم می رساند ،جهت برگردان کافوهای نوری مرکز سیاهکل ،از تاریخ 98/06/16 به مدت 3 روز ،ممکن است اختلالاتی در ارتباط مشترکین بوجود آید.
محدوده برگردان،سیاهکل - میدان معلم - خیابان طالقانی - کوی فرهنگیان و کوچه های منشعب 

تاریخ ثبت ۱۳ شهریور ۱۳۹۸

ساعت ثبت 13:2