آموزش برنامه نویسی returntrue.io

اختلال

۱۳ شهریور ۱۳۹۸

   به اطلاع مشترکین محترم می رساند ،جهت برگردان کافوهای نوری مرکز pc، از تاریخ 98/06/14 به مدت 4 روز ممکن است اختلالاتی در ارتباط مشترکین محترم بوجود آید.
محدوده برگردان:رشت - بلوار شهید انصاری-روبروی فرمانداری-جنب بانک ملی و کوچه های منشعب 
رشت- مجتمع آزادگان و کوچه های منشعب 

تاریخ ثبت ۱۳ شهریور ۱۳۹۸

ساعت ثبت 13:2