آموزش برنامه نویسی returntrue.io

اختلال

۲۵ شهریور ۱۳۹۸

        به اطلاع مشترکین محترم میرساند جهت بهینه سازی کابل و پیگتل های منصوبه و تعویض پچ پنل مرکز رستم آباد ، کلیه ارتباطات انتقال و سایت های موبایل مرکز رستم آباد ، مراکز تابعه و سیستم ایرانسل در تاریخ  98/07/01از ساعت 24 (12 شب) به مدت 3 ساعت قطع خواهد شد. 

تاریخ ثبت ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

ساعت ثبت 14:4