آموزش برنامه نویسی returntrue.io

اختلال

۱۳ آبان ۱۳۹۸

          به اطلاع مشترکین محترم میرساند با توجه به تعویض یکسو کننده جدید مرکز 4 انزلی جهت برگردان تغذیه DC سیستمهای مخابراتی در روز دوشنبه مورخ 98/08/20 رأس ساعت 24 ، ممکن است اختلال اندکی در ارتباط مشترکین بوجود آید.

تاریخ ثبت ۱۳ آبان ۱۳۹۸

ساعت ثبت 15:4