آموزش برنامه نویسی returntrue.io

اختلال

۱۱ آذر ۱۳۹۸

       به اطلاع مشترکین محترم میرساند با توجه به طرح واگذاری فیبر نوری به مرکز دلیوندان صومعه سرا ، کلیه ارتباطات مرکز صومعه سرا و توابع و سیستم ZTE صومعه سرا ـ LX5 رشت و  ZTE صومعه سرا ـ PC رشت در مورخه 98/09/12 ساعت 23 بمدت 3 ساعت قطع خواهد شد . 

تاریخ ثبت ۱۱ آذر ۱۳۹۸

ساعت ثبت 09:5